TJ Sokol Hukvaldy a odbor KČT

Tělovýchovná jednota SOKOL Hukvaldy vznikla v roce 1919. Její činnost byla zpočátku tělocvičná a společenská. Později začal sportovní činnost rozvíjet fotbalový oddíl. V novodobé historii přibyl k fotbalovému oddílu v roce 1971 odbor ZRTV a v roce 1978 tenisový oddíl. Existoval i turistický kroužek, který až do roku 1981 nevyvíjel systematickou činnost.

Po příchodu pana Jiřího Strakoše do výboru TJ v roce 1981 došlo pod patronací celého výboru tělovýchovné jednoty k zorganizování turistického pochodu Po zarostlém chodníčku. V roce 1982 se uskutečnil jeho první ročník a o rok později neméně úspěšný druhý pochod a třídenní turistický zájezd do Roháčů. Úspěch pochodů i zájezdu podnítil zájem mladých lidí v obci o turistiku. Přitom se zformovala skupina, která 7.4.1983 ustavila pětičlenný výbor odboru turistiky a rozběhla další turistické akce. První výbor tvořili Jiří Strakoš jako předseda, Miroslav Čajánek, Ing.Tomáš Elbel,CSc., Ing.Sylva Rožnovská (dnes Nytrová) a Libuše Kahánková (dnes Strakošová). 

Do turistického odboru se přihlásilo v témže roce asi 30 členů. Uskutečnil se druhý třídenní zájezd vysokohorské turistiky do Nízkých Tater a první výroční členská schůze. Výroční členské schůze (dnes valné hromady) se konaly každoročně a vždy na nich byla vysoká účast. V prvních letech byly valné hromady ozvláštněny promítáním diapozitivů z našich akcí a dále jsme zvali na besedy cestovatele, kteří navštívili turisticky zajímavé země. Tak jsme poznávali Mongolsko, Čínu, Elbrus a jiná místa. Po roce 1989, kdy jsme získali možnost svobodně cestovat do zahraničí, se od oficielních besed upustilo a začala se více využívat videotechnika k provázení zpráv o činnosti a členové se dělili o své zážitky z cest nad alby plnými barevných fotografií. Rozvoj digitálních fotoaparátů a PC techniky zase otevřel nové možnosti výměny informací z cest. V roce 1990 vstoupil odbor turistiky do obnoveného spolku Klubu českých turistů. Zůstali jsme přitom složkou TJ SOKOL Hukvaldy, ale zdá se, že tímto krokem jsme získali nové impulsy. Odbor KČT pořádá ročně 12 až 15 akcí. Navštívili jsme, mnohdy i několikrát, všechny hlavní pohoří Čech, Moravy a Slovenska. Zdolali jsme už stovky vrcholů a získali nezapomenutelné zážitky při pobytu v přírodě a při setkáních s přáteli. Ověřili jsme si známou pravdu, že turistikou a aktivním pobytem v přírodě lze hodně získat, jak pro tělesné, tak i duševní zdraví a že v kolektivu stejně naladěných lidí, se tyto účinky i zážitky znásobují. Uvědomme si zároveň, že kromě tohoto osobního prospěchu členů, vykonal odbor KČT také záslužnou činnost i pro obec. Pořádáním turistických akcí na území obce přichází na Hukvaldy ročně několik stovek turistů, kteří se sem často vrací i mimo oficielní akce. Přejme si, ať se hukvaldským turistům dále dílo daří a turistická činnost se rozvíjí. Tomáš Elbel

Zemí

Zájezdů

chodníčků

účastníků