Krátké ohlédnutí za poslední cyklo akci KČT Hukvaldy

O prodlouženém víkendu na konci září jsme vyrazili prozkoumat cyklotrasy k našim východním
sousedům do oblasti nazvané Žitný ostrov. Je to území tvořené tokem Dunaje a spoustou dalších přítoků, ramen a močálů, od Bratislavy po Komárno. Zhruba v jeho středu leží město Dunajská Streda. Díky dnešní schopnosti znát předpověď počasí téměř kdekoli, již cestou jsme věděli, do čeho jedeme, takže lehký deštík nebyl žádné překvapení a vůbec nám nezabránil nasednout a vyrazit SV směrem k prvnímu mlýnu u Jahodné na Malém Dunaji. Déšť to dnes myslel s doplněním stavu vody celkem vážně, takže jsme dlouho neotáleli a mířili na ubytko do Veľkého Mederu. Ještě před večeří jsme stihli zrelaxovat a vyhřát kosti a klouby v termálkách.
Druhý den ráno nám cestou do Komárna foukalo pěkně do zad, takže kilometry celkem dobře přibývaly, cestou jsme našli příjemnou hospůdku, takže ta jednotvárná krajina vypadala hned trochu veseleji. V Komárně jsme dojeli k uzavřené Staré pevnosti – největší v celé rakousko-uherské monarchii, zajeli na soutok Dunaje a Váhu, zaskočili k Maďarským sousedům a cestou k autobusu trochu prozkoumali 45 staveb na Nádvorie Evrópy.
Třetí den byl příjemný, vykouklo sluníčko, cesta vedla ze |Šamorína kolem nekonečného vodního díla Gabčíkovo. Po přeplutí jsme se ocitli v krásném luhu slepých ramen a malých toků, kde si užili všichni fotografové nespoutanou, divokou přírodu. Stezka byla přesně taky taková, místy skoro nesjízdná, nebo končila brodem přes silný proud řeky, ale rozhodně nebyla nudná. Zato kilometry podél řeky byly sice nenáročné, ale jednotvárné a skoro nekonečné.
Poslední den jsme v Kolárovu u starého koryta Malého Dunaje konečně našli pořádný plovoucí mlýn, ke kterému vedl ve střední Evropě nejdelší, 86-ti metrový dřevěný most na kůlech. Z tohoto romantického místa jsme dojeli do cíle našeho putování, Dediny Mládeže.
Bylo to příjemné zakončení sezony s prima lidmi kolem, ale myslím, že pocit nás všech přesně vystihl Jirka, když konstatoval, že bylo fajn to poznat, ale srdce nás táhne spíš na ty naše kopce,
k tomu se připojujeme Miluše a Petr