{gallery}phocagallery/chodnicek_p/2009,width=270,single=chodnicek2009.jpg,salign=left,connect=sige{/gallery}

24.10.2009 – Pochod se letos uskutečnil v sobotu 24. října. Počasí proti předchozím ročníkům bylo deštivé a nepříjemné. Nebyl sice sníh, který napadl v dosti velkém množství týden před pochodem a brzy roztál, ale v lesních porostech napáchal značné škody. Nejen listnaté stromy, které měly ještě zelené listí, ale i smrky a jedle neunesly tíhu těžkého mokrého sněhu a tak letošní pochod mohl mít přívlastek „mezi spadanými větvemi a stromy“. Je potěšitelné, že náš pochod si získal už takovou oblibu, že i v nepříznivém počasí se ho zúčastnilo téměř 200 účastníků. Přispívá k tomu jistě i dobrá spolupráce s firmou RELAX v podhůří Beskyd, skanzenem Na mlýně v Kozlovicích a propagace v měsíčníku TRUBAČ.

Na mlýně byli na takovou účast dobře připraveni. Pro účastníky zajistili cimbálovou muziku „Valášek“ z Kozlovic , poskytli zdarma čaj, nechyběla kyselica, další teplé nápoje a pokrmy. V altánu u grilu a muziky se pak dobře sedělo. Pro zájemce byly připraveny účastnické listy. Pochod opět propagovala televize Polar, která pro regionální vysílání zpracovala rozhovor s předsedou našeho odboru KČT panem Jiřím Strakošem. Pro organizátory podzimní pochod není tak náročný, protože se neprovádí evidence účastníků a nezajišťuje se občerstvení na vrcholu Kubánkov. Přesto poděkování zaslouží manželé Kovalovi, kteří vydávali účastnické listy, za organizaci startu pan Ing.Červenka a za přeznačení trasy pan Arnošt Bůžek s autorem příspěvku.

{joomplucat:50 limit=9|columns=3|ordering=random}

Celá galerie