1. Zahájení valné hromady, přivítání účastníků.
Valnou hromadu řídil p. Petr Sobotík. Přítomno bylo 46 členů odboru KČT a 1 host.

2. Volba mandátové komise: Jiří Mlčoch, Ladislav Foldyna.
Volba návrhové komise: Jaromír Červenka, Petr Návrat, Aleš Palík.
Volba volební komise: Tomáš Elbel, Arnošt Bůžek, Petr Vondra.

3. Zpráva o činnosti za rok 2009 – přednesl p. Jiří Strakoš.
Zpráva byla přednesena současně s videozáznamem akcí odboru.

4. Zpráva revizní komise o výsledku revize hospodaření a činnosti za rok 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010 – přednesla p. Zdeňka Mlčochová.
V hospodaření a činnosti odboru nebyly zjištěny žádné závady.
Příjem celkem činil 300.431,-Kč. Výdaje celkem činily 346.294,-Kč. Zůstatek na dílčím účtu je 1.406,-Kč. Na rok 2010 se navrhuje celkový příjem ve výši 325.000,- Kč a celkové výdaje ve výši 325.000,- Kč.

5. Plán činnosti pro nadcházející rok 2010 – přednesl p. Petr Sobotík.
1. 1.1.2010 Novoroční výstup na Kubánkov – 25.ročník (garant akce: výbor)
2. únor 2010 Zimní lyžařský zájezd – dle sněhových podmínek (garant akce: Jiří Mlčoch)
3. 20.3.2010 „Výstupy na kopce kolem naší obce“ 11.ročník (garant akce: výbor)
4. 17.4.2010 „Společenský večírek“ – 9.ročník (garant akce: výbor)
5. 8.5.2010 „Po zarostlém chodníčku“ – 29.ročník pochodu (garant akce: výbor)
6. 5.6.2010 Zájezd pro rodiče s dětmi – Osoblažsko (garant akce:Jaromír Červenka)
7. 23.-27.6.2010 Cyklistický zájezd – Krušné hory (garant akce: Drahoslav Koval)
8. 26.-29.8.2010 Pěší turistický zájezd – Nízké Tatry (garant akce: výbor)
9. 25.-28.9.2010 Zakončení cyklistické sezóny – Pálava (garant akce: Drahoslav Koval)
10. 9.-10.10.2010 Zakončení sezóny pěší turistiky (garant akce: výbor)
11. 23.10.2010 „Po zarostlém chodníčku Spadaným listím“ (garant akce: výbor)
12. 4.12.2010 Noční výstup na Palkovické hůrky „Mikulášský“-13.ročník (garant akce: výbor)
13. prosinec 2010 Valná hromada

6. Diskuse, přivítání nových členů.
Novým členem odboru KČT se stal p. Pavel Bělunek.

7. Zpráva mandátové komise.
Na valné hromadě bylo přítomno 46 členů odboru KČT, valná hromada byla usnášeníschopná.

8. Volba nového výboru a revizní komise.
Do výboru byli zvoleni: Jiří Strakoš, Ing. Jaromír Červenka, Doc.Ing. Tomáš Elbel, Ing. Ladislav Foldyna, Antonín Kroča, Petr Sobotík, Lukáš Strakoš Bc, Jiří Mlčoch, Pavla Kovalová, Arnošt Bůžek, Drahoslav Koval.
Do revizní komise byli zvoleni: Zdeňka Mlčochová, Marie Strakošová.

9. Přijetí usnesení.
Valná hromada schvaluje:
– návrh rozpočtu odboru KČT při TJ Sokol Hukvaldy na rok 2010 (dle bodu 4),
– plán činnosti odboru KČT při TJ Sokol Hukvaldy na rok 2010 (dle bodu 5),
– návrh na odměnu pro členy výboru ve formě bezplatného odběru časopisu KČT “TURISTA“.
Valná hromada bere na vědomí:
– diskusní návrh na poděkování za zdravici od nejstaršího člena odboru pana Bohumíra Laníka,
– diskusní návrh na poděkování členům, kteří tvoří webové stránky odboru,
– diskusní návrh na poděkování členům, kteří se podíleli na stavbě přívěsu pro přepravu jízdních kol,
– zprávu mandátové komise,
– zprávu revizní komise o revizi hospodaření za rok 2009,
– zprávu o činnosti odboru v roce 2009.

10. Závěr jednání – zhodnocení průběhu a ukončení jednání valné hromady provedl pan Petr Sobotík.
Ihned poté nově zvolený výbor zasedl a zvolil svého předsedu. Stal se jím pan Jiří Strakoš.

11. Pohoštění – po ukončení jednání valné hromady se tradičně podávala znamenitá tlačenka a dobré pivo.

{joomplucat:31 limit=9|columns=3|ordering=random}

Celá galerie