Za krásného letního dne 21. srpna jsme si naplánovali brigádu na Fojťácích nad Sklenovem. Přesněji práci kolem zvoničky. Na samotné zvoničce jsme obnovili nátěr šindelové střechy, kmen jsme natřeli ochranným nátěrem. Kolem kmene odkopali zeminu a nasypali štěrk pro lepší jímání vody. Děkujeme tímto Petru Kučovi za štěrk a Pavlu Bernatskému za poskytnutí auta pro odvoz materiálu na Fojťáky.

Zvonička na Fojťácích je již nedílnou součástí naší obce – je viditelná z daleka a cestu k ní si našli také lidé z blízkého okolí. Ať nám tedy zvonička, nyní v novém kabátě, nadále svým zvoněním do okolí zpříjemňuje pobyt doma.