valné hromady odboru KČT při TJ Sokol Hukvaldy, konané dne 30.12.2011.

1. Zahájení valné hromady, přivítání účastníků.
Valnou hromadu řídil p. Sobotík Petr. Přítomno bylo 45 členů odboru KČT a 11 hostů.

2. Volba mandátové a návrhové komise: Ing. Červenka Jaromír, p. Kroča Antonín, p. Bůžek Zdeněk.
Volba volební komise: p. Sobotíková Marta, p. Palík Aleš, p. Návrat Petr.

3. Zpráva o činnosti za rok 2011 – přednesl p. Jiří Strakoš.
Zpráva byla přednesena současně s videozáznamem akcí uplynulého roku.

4. Zpráva revizní komise o výsledku revize hospodaření a činnosti za rok 2011 – přednesla p. Zdeňka Mlčochová.
V hospodaření a činnosti odboru nebyly zjištěny žádné závady.
Příjem celkem činil 469.169,-Kč. Výdaje celkem činily 487.433,-Kč.

5. Návrh rozpočtu na rok 2012 – přednesla p. Kovalová Pavla.
Na rok 2012 se navrhuje celkový příjem ve výši 288.400,- Kč a celkové výdaje ve výši 323.000,- Kč.

6. Plán činnosti pro nadcházející rok 2012 – přednesl p. Mlčoch Jiří.
1. 1. 2012 Novoroční výstup na Kubánkov – 27. ročník (garant akce: výbor)
leden 2012 Zimní lyžařský zájezd – dle sněhových podmínek (garant akce: Jiří Mlčoch)
24. 3. 2012 „Výstupy na kopce kolem naší obce“ 13. ročník (garant akce: výbor)
21. 4. 2012 „Společenský večírek“ – 11. ročník (garant akce: výbor)
12. 5. 2012 „Po zarostlém chodníčku“ – 31. ročník pochodu (garant akce: výbor)
2. 6. 2012 Zájezd pro rodiče s dětmi – „Oravská lesná“(Slovensko) (garant akce: Tomáš Elbel)
18. – 23. 6. 2012 Cyklistický zájezd – Krušné hory III. (Ašský výběžek) (garant akce: Drahoslav Koval)
5.(nebo 6.)7.2012 Jednodenní turistický zájezd – „Sulov – Hričov“ (Slovensko) (garant akce: Tomáš Elbel)
začátek září 2012 Pěší turistický zájezd -„Pieve Ledro“ (Itálie,okolí jezera Garda) (garant : Červenka J., Strakoš J.)
28. – 30. 9. 2012 Zakončení cyklistické sezóny – „Česká Kanada“ (garant akce: Drahoslav Koval)
20. – 21. 10. 2012 Zakončení sezóny pěší turistiky – „Vtáčník“ (Slovensko) (garant akce: Bůžek Arnošt)
27. 10. 2012 „Po zarostlém chodníčku – Spadaným listím“ (garant akce: výbor)
8. 12. 2012 Noční výstup na Palkovické hůrky -15.ročník (garant akce: výbor)
prosinec 2012 Valná hromada

7. Diskuse, přivítání nových členů.
Novým členem odboru KČT se stal p. Stanislav Kroča.

8. Zpráva mandátové komise.
Na valné hromadě bylo přítomno 45 členů odboru KČT.

9. Návrh a volba členů výboru a revizní komise odboru KČT a delegáta do výboru TJ Sokol Hukvaldy.
Výbor: J. Strakoš, J. Červenka, T. Elbel, A. Kroča, J. Mlčoch, P. Sobotík, L. Foldyna, A. Bůžek, P. Kovalová, D. Koval, P. Kuča.
Revizní komise: Z. Mlčochová, M. Strakošová, Ing. Laník Petr.
Delegát do výboru TJ Sokol Hukvaldy: Jiří Strakoš.

10. Návrh na odměny pro členy odboru KČT.
Pro členy výboru › bude provedena formou bezplatného odběru časopisu KČT “TURISTA“.
Pro pokladníka › jeden zájezd zdarma (P. Kovalová).
Pro předsedu odboru › jeden zájezd zdarma (J. Strakoš).
Pro kronikáře (+ nástěnka) › jeden zájezd zdarma (D. Koval).
Pro webmastera (webové stránky odboru) › jeden zájezd zdarma (R. Pěluchová).

11. Přijetí usnesení.
Valná hromada schvaluje:
– zprávu o činnosti odboru v roce 2011,
– zprávu o hospodaření odboru KČT při TJ Sokol Hukvaldy za rok 2011 (dle bodu 4.),
– návrh rozpočtu odboru KČT při TJ Sokol Hukvaldy na rok 2012 (dle bodu 5.),
– plán činnosti odboru KČT při TJ Sokol Hukvaldy na rok 2012 (dle bodu 6.),
– návrh na odměny pro členy odboru KČT při TJ Sokol Hukvaldy na rok 2012 (dle bodu 10.),
– volbu členů výboru a revizní komise odboru KČT a delegátů do výboru TJ Sokol Hukvaldy (dle bodu 9.).
Valná hromada bere na vědomí:
– zprávu mandátové komise,
– diskusní návrh, týkající se ocenění člena odboru KČT na celostátní úrovni KČT.

12. Závěr jednání – zhodnocení průběhu a ukončení jednání valné hromady provedl p. Sobotík Petr.
13. Pohoštění – po ukončení jednání valné hromady se tradičně podávala znamenitá tlačenka a dobré pivo.