Tato akce je zajímavá nejen po finanční stránce, ale hlavně pro společenský význam. Je příjemné pozorovat široké věkové spektrum přítomných, které spojují prožité chvíle na turistických akcích. Zážitky se probírají u stolu nebo na baru při štamprličce.

Celá akce je náročna na přípravu a zajištění, proto patří dík všem, kdo se podílí na přípravě a pak následně průběhu celého večírku.