V pátek 20. ledna 2023 proběhla Valná hromada OKČT Hukvaldy, jako tradičně ve společenských prostorách Klubu seniorů v Rodné škole Leoše Janáčka na Hukvaldech. Sešli jsme se konečně zase v hojném počtu 58 členů!

Účastníky přivítal a valnou hromadu zahájil předseda odboru Jirka Strakoš, řídil ji a program přednesl Petr Laník. Odhlasovali jsme si mandátové a návrhové komise. Shlédli jsme prezentaci z činnosti odboru za rok 2022, kterou vytvořil Jirka Pělucha a komentoval Jirka Strakoš. Vyslechli jsme zprávu o hospodaření za rok 2022, zprávu revizní komise a odhlasovali jsme plán činnosti na letošní rok 2023.

Poté se přistoupilo k diskusi a k přijetí nových členů, kterých je v letošním roce 4, přijali jsme všechna usnesení a pak už následovala volná zábava, podávala se prý znamenitá tlačenka, výborné pivo a lahodné víno 🙂