25. – 28. 9. 2010 – 1. den Ukončení sezóny cyklovýletů jsme si naplánovali na Pálavu a okolí – členové nás ve výboru bombardovali snad 3 roky, abychom tuto lokalitu navštívili – a stalo se. Autobus byl naplněn, 4 zájemci museli jet po vlastní ose svým autem, jelikož se do autobusu nevešli. Počasí bylo vcelku ucházející. Dojeli jsme do Nové Vsi u Pohořelic, vyprázdnili jsme vozík během půlhodiny a vydali jsme se vstříc burčáku.

Přes obec Ivaň kolem řeky Jihlava pokračujeme přes Pouzdřany, Strachotín do Popic. Tady někteří trochu bloudí a jedou nazdařbůh vinicemi. Někteří z cesty nesjeli a dorazili k vinařství Sonberk, kde si mohli prohlédnout výrobu vína. Vyrážíme dál přes vrchol Žebrák, odkud je krásný výhled na celou vinařskou oblast v okolí Hustopečí. V Hustopečích zůstává vetšina na pozdní oběd v místních hospůdkách. Jelikož bylo dost větrno a ochlazovalo se , zamířila většina přes Šakvice k ubytování do Nových Mlýnů do kempu Pálava, kde jsme byli ubytováni.

2. den V neděli jsme museli trochu pozměnit plány, jelikož počasí nebylo na vyjížďku na kole zrovna ideální. Rozhodli jsme se tedy pro pěšárnu. Vyjeli jsme tedy do Mikulova. Větší část lidí šla probádat jeskyni Na Turoldě – je to největší a nejvýznamnější jeskyně Pavlovských vrchů objevená teprve nedávno – v roce 1951. Část jeskyně asi 150 metrů je zpřístupněna veřejnosti. Celková délka jeskyně je něcomálo přes 1 km. Krápníky zde jsou velmi vzácné.Dále navštívili přírodní rezervaci Svatý kopeček, městkou památkovou rezervaci Mikulova s hradbami, zámkem, zámeckou zahradou, Dietrichštejnskou hrobku, věž na Kozím vrchu – vyhlídce na Mikulov a okolí a v neposlední řadě Regionální muzeum. Druhá skupinka se vydala přes Pavlovské vrchy – přes Stolovou horu / vápencové bradlo 458 m.n.m. /, Sirotčí hrad – zřícenina rozložena na dvou skalních útesech za které je daleký výhled , přes nejvyšší vrchol Děvín / 549 m.n.m. / a jeho přírodní rezervaci s televizním vysílačem, Dívčí hrad – Děvičky – dominanta zdejšího kraje a poté do vinařské obce Pavlov, kde tuto skupinku vyzvedl autobus.

3.den V pondělí se počasí umoudřilo a my ráno vyjeli autobusem do Lednice. Prošli jsme si Lednický areál se zámkem, barokní park se sochařskou výzdobou, dále oranžérií, kašnami, vodotrysky a umělou jeskyní / grottou /, dodnes dochovanou v suterénu zámku. V Lednickém parku je zastoupeno 119 druhů jehličnanů a 462 listnáčů. Rozloha lednického parku je asi 21 ha. velkým problémem je výskyt bobrů, kteří podhryzávají cenné stromy na březích Zámeckého rybníka. Nedílnou součástí kompozice a výzdoby parku jsou stavby romantického charakteru – minaret, vodárna, akvadukt, kamenná brána, umělá jeskyně a další pozoruhodnosti. Navštívili jsme v parku výstavu dravých ptáků, Minaret… Z Lednice jsme vyrazili k Apollónovu chrámu / dnes je v soukromých rukách / , kolem Mlýnského rybníku k Novému dvoru – rozsáhlá empírová užitková stavba. Komplex dnes slouží k chovu ušlechtilých jezdeckých koní. Odtud jsme vyrazili k památce U Tří Grácií – pozdně klasicistní kryté sloupořadí z r. 1825. Tři Grácie představují v životní velikosti tři řecké bohyně : Pallas Athénu, Artemidu a Afroditu. Pak jsme zavítali k romantické novogotické kapli se třemi arkádami uprostřed, která se nazývá Svatý Hubert. Krajina tady je krásná – ideální terén na kolo – po rovině v lese se dostaneme k Randezvouz / tzv. Dianin chrám / – romantická stavba v podobě římského triumfálního oblouku. Přes Ladenskou alej jsme jeli dále do Valtic – pěkného historického hraničního městečka a odtud jsme zamířili k ubytovně. Večer nás čekala ještě návštěva vinného sklípku ve Velkých Pavlovicích. No – bylo to vcelku zajímavé, ale asi jsme čekali od toho více. Však jsme se tam taky rozjeli, když to občas s obsluhou zaskřípalo.

4. den Ráno bylo opět trochu deštivo a taky větrno. Většina jela přímo do Dolních Věstonic, kde navštívili muzeum věstonické Venuše a poté čekali v hospůdce na menší skupinku, která se ráno vydala kolem Novomlýnské nádrže do Popic a Strachotína, kde přečkali v Rybářské baště a poté pokračovali dále přes nádrž do Dolních Věstonic, kde se nakládaly kola. Závěrem Ubytováni jsme byli v autokempu Ranč-camp Pálava v Nových Mlýnech. Ubytování to bylo skromné, ale dostačující. S jídlem jsme byli spokojeni. Pálava a okolí nás určitě napřekvapila- určitě je Pálava hezká, ale při špatném počasí je tady docela nevlídno. Podzim na Pálavě je nádherný a k tomu ještě čas burčáku a vína. Určitě si tady každý našel to, s čím tady jel. I když nám počasí moc nepřálo, přesto jsme byli s tímto cyklozájezdem spokojeni. A snad toho moc neprozradím, když napíšu, že příští rok uvažujeme o zakončení cyklosezóny v oblasti podobné Pálavě : o Znojemsku a okolí.