23. – 25. 9. 2011 – Většina turistů a cykloturistů, kteří přijedou na Vranovsko a Podyjí předpokládá, že si zajezdí na rovinatých cyklotrasách jižní Moravy – jaké bylo ale naše překvapení, když Vranovsko připomíná svými podmínkami spíše Vysočinu a rovinaté terény jsme našli až u Znojma a v jeho okolí.

Národní park Podyjí je ukázkou výjimečně zachovalého říčního údolí v bohatě zalesněné krajině jihozápadní Moravy. Na rakouské straně na něj navazuje national park Thayatal, se kterým vytváří příhraniční bilaterální chráněné území.
Pro 37 cyklistů jak z našeho odboru KČT , tak i další zájemce jsme připravili cyklozájezd do této velmi atraktivní lokality. Jelikož nám i počasí přálo , mohli jsme navštívit velmi zajímavá místa na Vranovsku. A jelikož to bylo i v čase, kdy zrovna dozrávalo víno ve vinicích, tak jsme nemohli neokoštovat nefalšovaný burčák.
V první den jsme navštívili krásné vinařské vesničky s dochovanými lidovými stavbami , zvláště vinnými sklepy. Následovala prohlídka příhraničního rakouského městečka Retz s krásným náměstím, muzeem mlynářství, muzeem jízdních kol a pozoruhodným vojenským hřbitovem . Shlédli jsme rozsáhlou zříceninu Kaja a především nás okouzlil významný hrad Hardegg ležící na hranici s naší republikou. V Čížově objevujeme pozůstatky hraničních zátarasů se strážními věžemi k ochraně státní hranice před rokem 1989
Následující den jsme navštívili okolí městečka Bítova, kde bylo nespočet zajímavých míst , jako hrad Cornštejn, hrad Bítov, který je jeden z nejstarších a nejromantičtějších hradů u nás se zoologickou zahradou, velkou sbírkou vycpaných psů a zbrojnicí s palnými zbraněmi z 11.– 19. století, obec Uherčice ( národní kulturní památka ) s renesančním zámkem s přízemními i patrovými arkádami, barokní zahradou a lesoparkem s hradní zříceninou a obeliskem.
V poslední den jsme se vydali s proudem Dyje ve směru ke Znojmu. Neopomněli jsme si prohlédnout historické centrum Znojma – perly jižní Moravy. Znojmo nabídlo krásné skvosty sakrální architektury – rotundy Panny Marie a sv. Kateřiny. Historickému jádru města dominují tři věže kostelů s městským opevněním, dále gotická radniční věž s vyhlídkou, odkud jsme měli možnost shlédnout krásu zdejšího kraje. A za návštěvu určitě stálo i sejít pár schodů do znojemského podzemí s katakombami.
S cyklozájezdem byli účastníci velmi spokojeni – ať už s ubytováním, tak s poznáním NP Podyjí s významnými kulturními, historickými a přírodními památkami.

{joomplucat:61 limit=9|columns=3|ordering=random}

Celá galerie