K tradičním jarním akcím turistů patří i turistický večírek, pořádaný letos v sobotu 2. dubna 2011. Jedná se o neformální společenské setkání s živou hudbou a nechybí ani tombola, která byla hodnotná díky štědrým darům od podnikatelů, živnostníků, umělců a místních občanů. Moc jim za to děkujeme. Příprava na 10. ročník této akce začala s dlouhým předstihem. Nejdříve bylo nutné zhotovit stylizovanou pozvánku s nezbytným perníčkem, kterým chceme potěšit naše příznivce, dále zajistit věcné dary, obsluhu baru, vína, piva, večeří atd. Pro zpestření 10. ročníku probíhala o přestávkách v sále videoprojekce, která se ukázala jako dobrý počin. Přítomní tak mohli shlédnout fotky z akcí KČT Hukvaldy před 15-ti lety až po současnost. Večírku se zúčastnilo na 120 lidí. K tanci nám opět hrála skupina Nautilus. V předsálí se účastníci mohli občerstvit a posilnit u příjemné obsluhy. Poděkování patří všem, kdo se podílel na přípravě a zdárném průběhu tohoto 10. turistického večírku.

zapsal Drahoslav Koval