Letošní 31. ročník pochodu Po zarostlém chodníčku konaný 12. května 2012 vstoupil do čtvrté desítky a proběhl po tradiční trase s netradičním rozsahem. To znamená start a cíl na bývalém koupališti s přechodem přes oboru a výstupem na Kubánkov. Podle počtu 401 registrovaných účastníků je o pochod stále zájem.

Statistika účastníků ukazuje, že 78 % jsou účastníci z blízkého i vzdáleného okolí, z toho někteří jsou pravidelnými účastníky.Nejvzdálenější účastníci přijeli z Králova Dvora a Prahy. Účastníků do 6-ti let bylo 21 ( 10 chlapců a 11 děvčat ). Celkem 88 bylo starších dětí do 15-ti let, přičemž chlapci a dívky byli rozděleni v poměru 48 : 42. Účastníků starších 15-ti let bylo 128 mužů a 165 žen. Z těch nejstarších absolvovali pochod pan Vlastimil Mokroš – 83 let a paní Dagmar Kulová – 78 let. Počasí letos pochodu příliš nepřálo. Ráno sluníčko sice vylákalo hodně turistů, ale někteří podcenili předpověď počasí, která zněla : ochlazení a déšť. To nastalo přesně v 11 hodin. Někteří účastníci už sice docházeli do cíle, ale většina se s touto změnou musela vyrovnat na trase. V kontrolním bodě na Kubánkově se účastníci mohli schovat do postavených altánů, kde se posilnili opečeným párkem a doplnili tekutiny.
Na závěr pochodu se dostavil pan ing. Břetislav Boháč – předseda výboru KČT  Oblasti Moravskoslezské, který přivezl a předal ocenění ve formě dvou Čestných uznání : pro náš odbor KČT za vytrvalost při pořádání tohoto pochodu a osobní pro předsedu našeho odboru Jiřího Strakoše. U předání  asistovala i televize, která natočila rozhovory s oběma představiteli, ale i s dalšími účastníky pochodu na trase a v cíli. Toto pásmo jsme měli možnost sledovat v Lokal TV. Jirka Strakoš zdůraznil, že na organizaci tohoto pochodu se podílí vždy velký počet dobrovolných činovníků z řad členů i nečlenů a všem poděkoval.
Zkusme si je letos vyjmenovat. Koncem března nám firma Relax v podhůří Beskyd zajišťuje propagační materiály, pozvánky a účastnické listy. Před pochodem probíhá kontrola trasy, na níž se letos uskutečnily dvě brigády : úprava chodníčku a lávky od skanzenu Na Mlýně  ( J. Strakoš, D. Koval, J. Červenka, M. Uhlíř aj. Mlčoch ) a oprava žebříků přes ploty za oborou ( T. Elbel a D. Koval ). V týdnu před pochodem se nakupuje občerstvení na Kubánkov ( J. Strakoš ). V den pochodu si musí členové služby přivstat, aby před sedmou hodinou byli na Koupališti, kde probíhá závěrečná „ bojová „ porada. Letošní službu na startu zajišťovali P. Kozlová, M. Strakošová, J. Rožnovská, P. Axman a T. Elbel. Dopravu materiálu na Kubánkov zajistili hasiči z Rychaltic a L. Foldyna. O stavbu stanů, lavic a občerstvení na Kubánkově se starali J. Strakoš, L. Strakošová, A. Rožnovský, L. Foldyna, D. Koval, P. Kovalová, T. Koval a P. Kuča.
To, že jsme letos získali vyznamenání od oblastního KČT, nás těší a povzbuzuje do pořádání dalších ročníků. Ještě větším impulsem k tomu, abychom vytrvali, je skutečnost, že každoročně přijíždí na Hukvaldy za tímto pochodem na jaře přes 300 lidí a na podzim 150 lidí z blízka i daleka. Možná, že si toho všímá a tuto propagaci obce bere v úvahu obecní zastupitelstvo při přidělování finanční podpory pro TJ Sokol Hukvaldy, jehož složkou hukvaldský odbor KČT je.

Břetislav Boháč, Tomáš Elbel, Drahoslav Koval