Zájezd se uskuteční od pátku 12. 9. do neděle 14. 9. 2014. Odjezd autobusu bude v 5.00 hodin od hotelu Hukvaldy. Nastupovat lze i na autobusových zastávkách směrem na Rychaltice.

Ubytování s večeří je zajištěno v penzionu Na Bojišti v Nové Bystřici. Jedná se o vícelůžkové pokoje (4 – 5 lůžek) se sociálním zařízením na pokojích. Na pokojích je kuchyňka pro přípravu snídaní. Více na stránkách www.bojiste.novabystrice.cz .
Sebou nezapomeňte přezůvky a možná i plavky.

Nakládání kol se uskuteční ve čtvrtek 11. 9. 2014 v 18.00 hodin, v Rychalticích, před požární zbrojnicí, ve které budou kola po naložení uzamčena.

Doporučujeme: náhradní duši, lepení, nové pláště, přilbu, zámek na kolo, zvlášť pozornost věnujte brzdám (lanka, brzdové špalíky), nářadí pro běžné opravy na kole, malou lékárničku.

Navržené trasy jsou pouze doporučené, nejsou pro účastníky zájezdu závazné. Kdo bude chtít jezdit po vlastních trasách, nechť si zakoupí cyklomapy navštívené oblasti.
V případě zhoršeného počasí je připraven náhradní program: houbařský den, prohlídka historického města Jindřichův Hradec, prohlídka města Třeboň, úzkokolejná železnice Jindřichův Hradec – Nová Bystřice … – budeme řešit na místě.

Doporučené trasy Česká Kanada, Třeboňsko II

1. den – přes tzv. Malou Hlubokou po zaniklých obcích v býv. hraničním pásmu.
Český Rudolec (zchátralý zámek tzv. Malá Hluboká, 7 památných líp, na NS u Č. Rudolce psí hřbitov, Francouzký kámen), Peníkov (vodní pila – funkční), Velký Troubný (přírodní památka – poblíž skalní město a Grasellova sluj – zajímavé seskupení balvanů), Stálkov, Staré město pod Landštejnem (židovský hřbitov, cyklokemp s lanovým parkem), Veclov (poblíž bývalá rota PS, bizoní farma), Návary, Křížový vrch, odbočka na Romavský mlýnský rybník – býv. Ves Romava (polorozbořená kaple), kolem Romavského rybníka přes hranici do městečka Reingers (obec známá pěstováním konopí, muzeum o odsunu němců z Novobystřicka), Hirschenschlang (dřevěná 12ti metrová rozhledna, vstup volný), Artolec (býv. rota PS, na východ od obce na rozcestí německý kamenný rozcestník), Nová Bystřice  – celkem 35 km.
Možno zkrátit: z Křížového vrchu lesní cestou – cyklo 1007 do obce Artolec, N. Bystřice.

Pro navrženou trasu vedoucí přes hranici do Rakouska – městečka Reingers a Hirschenschlang je třeba mít cestovní připojištění (pro případ úrazu a zodpovědnosti za škodu).

2. den – kolem rybníků na Třeboňsku.
Autobusem do Stráže nad Nežárkou (výroba hraček, 2 kašny na náměstíčku, zámek), Plavsko, Hatín, Jemčina (lovecký zámeček s rozsáhlou oborou), Novosedly nad Nežárkou, Kolence, stezkou mezi rybníky Ostrý a Křtěný k hájence na Lipicik červené tur. značce, po červ. tur. značce přes Svodnici k hájence Smítka, dále po červ. tur. značce kolem rybníku Rožmberk (největší rybník v ČR) alejí na Rybářskou Baštu, Přeseka, Břílice, Třeboň (městská památková rezervace, zámek s upraveným zámeckým parkem, hrobka Schwanzenberků s rozsáhlým anglickým parkem), Opatovický mlýn, kolem rybníku Velké Stavidlo, po modré tur. značce – cyklistická naučná stezka okolo Třeboně na rozcestí se žlutou tur. značkou na Rajskou cestu, po žluté do osady U Kosařů, přes řeku Lužnice u Jezu smrti do osady Kosky, po modré tur. značce směr Lutová, Lutová (jedna z nejstarších vsí na Třeboňsku, vesnická památková zóna – doporučuji se tady zastavit na návsi u rybníku s hospůdkou, dominanta vesnice kostel Všech Svatých s výhledem do Třeboňské pánve), Žiteč (vesnická památková zóna), Libořezy, po žluté tur. značce po Bystřické cestě na rozcestí s modrou tur. značkou na Chlumeckou cestu po cyklotrase č. 322 k Dolnímu pstruhovému rybníku, Novomlýnský rybník – hotel Peršlák (bývalá rota PS, kámen republiky), bývalou signálkou – cyklotrasa č. 1007, rybník Blanko (přírodní rezervace), Nová Bystřice  –  celkem 73 km.
Možno zkrátit: Stráž nad Nežárkou – Novosedly nad Nežárkou – po modré tur. značce Hodějovský rybník – hájovna Smitka.

3. den – Novobystřickou vrchovinou do Jindřichova Hradce
Nová Bystřice (městská památková zóna, židovský hřbitov, infocentrum na náměstí), Hradiště, Potočná (soubor lidových zemědělských usedlostí), Dobrá Voda, po cyklo č. 1119 kolem rybníku Kalich, Kunějov (domy lidové architektury), po cyklo 1241 kolem Kačležského rybníku, Kačlehy, Horní Pěna (soubor lidové architektury), Malíkov nad Nežárkou (památková zóna lidové architektury), Dolní Žďár, po cyklo č. 32, Horní Žďár, Jindřichův Hradec (městská památková rezervace, státní hrad a zámek 384321279, zámecký mlýn – ateliéry tapisérií 384361033, městská vyhlídková věž 384363660, národní muzeum fotografie 384362459, muzeum Jindřichohradecka 384363661), – celkem 30 km.