Již 17 roků pořádáme tento pochod za Mikulášem a čerty. Většina tras byla směrována na Palkovické Hůrky se zastávkou v restauraci Barborka.

Nejinak tomu bylo i letos. Na koupališti se sešlo 19 účastníků. Tato komorní a zároveň skalní skupina vystupuje v sychravém, mlhavém přítmí ponurého lesa, které nám připadalo jako z hrůzostrašné pohádky na Hůrky. O to příjemněji bylo v restauraci Barborka, kde jsme již byli očekáváni. Po krátkém odpočinku a posilnění, tradiční masová topinka, čaj, pivo anebo štamprlička nás pěkně prohřály.
Pak se objevil Mikuláš s čertem. Protože se pochodu účastnily jen dvě děti Kučová Marta a Markéta, rozhodl se čert, že prověří nejenom schopností dětí, ale i dovednosti dospělých. Ti se ochotně připojili povídkou nebo říkankou a dokonce i obsluha zazpívala písničku. Všichni za předvedený výkon dostali čokoládovou figurku. Poděkování patří Martinovi Raškovi a jeho kamarádu, kteří se zhostili role Mikuláše a čerta.

Jiří Strakoš