Další akcí konanou v tomto roce, byl tradiční jednodenní zájezd seniorů, tentokrát konaný v jiném termínu, ale počasí nám přálo a výlet se vydařil. Téma výletu „Okolo Frýdku cestička“ naznačuje lokalitu. Odjezd z Hukvald v půl 9, cesta autobusem s řidičem Lubošem na začátek do Hájku. Udělali jsem společné foto u Kaple Povýšení sv. Kříže, pak zašli k zázračnému prameni, který ale je aktuálně označen jako nepitný. Vydali jsme se kolem kamene republiky na Bezručovu vyhlídku, kde byla první svačinka. Dále jsme pokračovali do Sedlišť, kde jsme navštívili kostel všech svatých, těsně před konáním svatby. Příjemné občerstvení nás čekalo v Lašské jizbě naproti kostela. Plní energie jsme se vydali směr Bruzovice a poté přes Frýdecký les na zahrádku Restaurace U Mámy. Po krátkém občerstvení nás pak autobus zavezl zpět na Hukvaldy. Trasu připravil Tomáš Elbel a Jiří Mlčoch, moc děkujeme.