22.-26.6.2011 Jáchymovsko Karlovarsko – Krušné Hory byly pro nás většinu hukvaldských turistů neznámým pohořím a proto jsme letos zamířili do této lokality. Již vloni jsme se přesvědčili, že je tady co objevovat a proto jsme se tady do této oblasti vrátili – tentokráte na Jáchymovsko a Karlovarsko.

1.den Odjíždíme ve středu 22. června brzy ráno od Rychaltické hasičárny – již s vozíkem s reklamami na plachtě – vypadá to úžasně.

Cesta autobusem probíhala bez nějakých problémů, až někde před Prahou máme problémy s brzdami – po opravě v opravnách ČSAD je vše v pořádku a míříme dále – projíždíme Prahou, kde i trochu bloudíme a ujíždíme ke Karlovým Varům. Musíme trochu improvizovat, jelikož máme zpoždění, takže cyklotrasu musíme zkrátit a vyrážíme na 1. etapu, kterou jsme nazvali „ za zříceninami kolem řeky Ohře „ z obce Perštejn. Nad obcí na strmém ostrohu se nachází zřícenina hradu. Sjíždíme k řece Ohře a jedeme proti proudu po fajn cyklostezce, hraničící s vojenským prostorem Doupovské hory. Ve Stráži nad Ohří přejíždíme opět řeku a vydáváme se do táhlého stoupání kolem zříceniny Himlštejn – skromné pozůstatky gotického hradu stojícího na kouzelném místě zvaném Nebeská skála – je odtud krásný výhled na Karlovarsko a okolí Doupovských hor. Počasí nám nepřeje a začíná dosti pršet. Vjíždíme do Osvinova – někteří to berou přes Horní hrad – tzv. Hauenštejn – rozsáhlou zříceninu ( velkou asi jako hrad Hukvaldy ). Podobné středověké sídlo se už příliš nevidí. Rozsáhlá zřícenina je dominantou tohoto okolí a určitě stojí za to se tady vydat na výlet. Projíždíme osadou Krásný Les a polní panelovou stezkou dojíždíme do Horního Ž´dáru. Všímáme si velké a rozsáhlé věznice v obci a vjíždíme do Jáchymova. Někteří vyjíždějí Jáchymovem po cestě do 8-mi km kopce k obci Mariánská. Druhá skupinka vyráží po zelené značce přes Popovský kříž a dále do osady Mariánská., kde máme zajištěno ubytování v chatě Lesanka.

2. den Nechali jsme se autobusem vyvést na nejvyšší vrchol Krušných Hor – vrchol Klínovec ( 1244 m.n.m. ). Nejvyššímu bodu dominuje televizní věž, vedle níž se coby chudší příbuzný krčí chata s rozhlednou. Pohled na stav budovy chaty je nepříjemný – objekt včetně chaty chátrá a hrozí zřícením. Raději jsme tedy z autobusu vytáhli bečulku s pivem a porozhlídli jsme se z vrcholu po okolí. Z Klínovce sjíždíme do Božího Daru ( 1028 m.n.m. ) – nejvýše položeného města ( jen 185 obyvatel ) v Čechách. Zastavujeme se na poště – Ježíšovské poště a vyjíždíme na Ježíškovskou cestu. Cesta má 13 zastávek a každá je věnována jedné z postaviček Ježíškova světa. Z Božího Daru vede slušná cyklostezka přes Myslivny, přírodní park Zlatý Kopec až do obce Potůčky. Celou cestu z Božího Daru projíždíme krásnou krajinou se zachovalými lesními porosty se zbytky pozůstatků po středověké těžbě rud. Potůčky nás velmi zklamaly – střed obce je jedno velké tržiště vietnamských prodejců s vyloženými braky. Dáváme si oběd a vyrážíme táhlým stoupáním po žluté značce na Blatenský vrch s rozhlednou. 21 metrů vysoká rozhledna postavená již v roce 1913 vyčnívá nad přírodní památkou Vlčí jámy – pozůstatky důlních děl po těžbě cínu. Tyto zbytky zbořených dolů vytvářejí zajímavou soutěsku, kde je po celý rok led na dně soutěsky. Pod Blatenským vrchem ( 1043 m.n.m. ) je zbudována další jedinečná technická památka – Blatenský příkop. V letech 1540 – 1554 vybudovaný umělý vodní příkop v délce 12 km zásobující vodou důlní zařízení. Přes obce Bludná, Hřebečná dojíždíme do Abertam – významného střediska zimní rekreace. Tady na náměstí se vyřádily peníze z evropské unie. Náměstí krásně spravené, zbytek městečka ( okolí náměstí ) zchátralé. Vyjíždíme táhlým stoupáním na vrchol Plešivec ( 1028 m.n.m. ) se stejnojmennou rozhlednou. Je odtud krásný kruhový výhled do dalekého okolí. Po lyžařské magistrále po žluté značce sjíždíme k Abertamské křižovatce a odtud domů do Lesanky – ubytovny.

3. den Vyrážíme z ubytovny – penzionu na Boží Dar. Krásným sjezdem po německé straně hranice, kdy dosahujeme až 70-ti km rychlost sjíždíme zase do Česka – obce Loučná pod Klínovcem. jedeme proti proudu hraničního potoka Palava do obce České Hamry a sjíždíme do obce Kovářská, kde někteří z nás mají štěstí a navštěvují muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím ze dne 11.4.1944. V městysi Kovářská stálo za shlédnutí zříceniny kamenné železárny, vápenky, palouk mrtvých – v roce 1641 zde v rašeliništi utonul celý oddíl těžké švédské jízdy. V okolí Kovářské jsou četná rašeliniště. Po vedlejších stezkách přes rašelinště dojíždíme k poutnímu místu Mědník nad obcí Měděnec. Vyhlídkový vrch Mědník s kruhovým rozhledem je proryt štolami po těžbě. ještě v roce 1992 se tady těžila železná ruda. Severně od městečka jsou vidět skupiny větrných elektráren. Ještě sjíždíme k přírodní památce Sfingy u Měděnce – tato památka je tvořena rulovými skalami bizarních tvarů. Vydáváme se na zpáteční trasu – opět ke Klínovci a do Mariánské.

4. den Autobus nás dovezl do městečka Nejdek. Část cykloturistů se vydala přímou cestou na hrad Loket, kde si udělali prohlídku tohoto jednoho z nejkrásnějších hradů v Čechách. Zbytek vyrazil na plánovanou trasu. vynecháváme rozhlednu na Tisovském vrchu zvanou Pajndl a jedeme k Novým Hamrům a po cyklotrase č. 2000 jedeme údolím kolem říčky Rolava. Je tady nádherná krajina – říčka meandruje na Přebuském rašeliništi – nepotkáváme zde ani človíčka – prostě nádhera. Míjíme „ město „ Přebuz jen se 78 obyvateli – je to nejmenší město s nejmenším počtem obyvatel v ČR. Projíždíme Rajeckým údolím – před odbočkou na Špičák míjíme skalní město – řadu sloupových žulových skal a sjíždíme dlouhým sjezdem do města Kraslice, známého výrobou hudebních nástrojů. Jinak nás tohle město dost zklamalo ( špína a neupraveno ). Čekal nás poslední 4 km kopec k obci Sněžná, odkud je krásný výhled na celé Sokolovsko. Od Františkových domů cesta zvolna klesala k vodní nádrži Horka. Přes 20 km sjezdu nás dostalo přes Svatavu do Sokolova, odkud jsme se dali po levém kraji břehu řeky Ohře po cyklostezce směrem ke Karlovým Varům. Potkávali jsme po cestě plno vodáků, kteří plavili řeku. Přes visutý most jsme se dostali u Svatošských skal na druhou stranu řeky, odkud se nám vyskytl krásný pohled na přírodní památku Svatošské skály – skupinu mohutných žulových skal – tzv. svatební průvod. Autobus nás čekal v Doubí, kde jsme naložili kola a vyrazili jsme k penzionu.

5. den V noci pršelo a ani ráno to nevypadalo s počasím moc dobře – rozhodli jsme se tedy, že pojedeme autobusem do Karlových Varů a pěšky si projdeme město a okolí. Samo město je hezké – kolonády, léčivé prameny, vyhlídky atd. Jsou zde největší lázně v naší republice. Věhlas světových lázní založila teplá léčivá zřídla vyvěrající v údolní nivě řeky Teplé. Po prohlídce města a blízkého okolí – léčebných stezek s vyhlídkami jsme se vydali k domovu. Cyklovýlet po Karlovarsku a Jáchymovsku se opět vydařil. Ubytování bylo výborné s příjemnou obsluhou a personálem, navštívili jsme krásná místa Karlovarského kraje a určitě v příštím roce na to navážeme a přijedeme opět do zdejších končin.

zapsal Drahoslav Koval