valné hromady odboru KČT při TJ Sokol Hukvaldy, konané dne 28.12.2010.

1. Zahájení valné hromady, přivítání účastníků.
Valnou hromadu řídil Doc. Ing. Elbel Tomáš. Přítomno bylo 49 členů odboru KČT a 4 hosté.

2. Volba mandátové komise: p. Kroča Antonín, Ing. Žáček Dalibor.
Volba návrhové komise: Ing. Červenka Jaromír, p. Návrat Petr.

3. Zpráva o činnosti za rok 2010 – přednesl p. Jiří Strakoš.
Zpráva byla přednesena současně s videozáznamem akcí uplynulého roku.

4. Zpráva revizní komise o výsledku revize hospodaření a činnosti za rok 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011 – přednesla p. Zdeňka Mlčochová.
V hospodaření a činnosti odboru nebyly zjištěny žádné závady.
Příjem celkem činil 349.512,-Kč. Výdaje celkem činily 365.294,-Kč.
Na rok 2011 se navrhuje celkový příjem ve výši 306.400,- Kč a celkové výdaje ve výši 339.000,- Kč.

5. Plán činnosti pro nadcházející rok 2011 – přednesl p. Mlčoch Jiří.
1. 1.1.2011 Novoroční výstup na Kubánkov – 26.ročník (garant akce: výbor)
2. leden 2011 Zimní lyžařský zájezd – dle sněhových podmínek (garant akce: Jiří Mlčoch)
3. 26.3.2011 „Výstupy na kopce kolem naší obce“ 12.ročník (garant akce: výbor)
4. 2.4.2011 „Společenský večírek“ – 10.ročník (garant akce: výbor)
5. 14.5.2011 „Po zarostlém chodníčku“ – 30.ročník pochodu (garant akce: výbor)
6. 4.6.2011 Zájezd pro rodiče s dětmi – Mladějov, Železné hory (garant akce:Tomáš Elbel)
7. 22.-26.6.2011 Cyklistický zájezd – Krušné hory II (garant akce: Drahoslav Koval)
8. 20.-27.8.2011 Pěší turistický zájezd – – Zakarpatská Ukrajina (garant akce: J.Strakoš, J.Červenka)
9. 23.-25.9.2011 Zakončení cyklistické sezóny – Podyjí (garant akce: Drahoslav Koval)
10. 22.-23.10.2011 Zakončení sezóny pěší turistiky – Skorušinské vrchy, Orava (garant akce: výbor)
11. 29.11.2011 „Po zarostlém chodníčku Spadaným listím“ (garant akce: výbor)
12. 3.12.2011 Noční výstup na Palkovické hůrky „Mikulášský“-14.ročník (garant akce: výbor)
13. prosinec 2011 Valná hromada

6. Diskuse, přivítání nových členů.
Novými členy odboru KČT se stali manželé Axmannovi a manželé Cholevíkovi.

7. Zpráva mandátové komise.
Na valné hromadě bylo přítomno 49 členů odboru KČT, valná hromada byla usnášeníschopná.

8. Návrh na odměnu pro členy výboru.
Odměna bude provedena formou bezplatného odběru časopisu KČT “TURISTA“.

9. Přijetí usnesení.
Valná hromada schvaluje:
– zprávu o hospodaření odboru KČT při TJ Sokol Hukvaldy za rok 2010 (dle bodu 4),
– návrh rozpočtu odboru KČT při TJ Sokol Hukvaldy na rok 2011 (dle bodu 4),
– plán činnosti odboru KČT při TJ Sokol Hukvaldy na rok 2011 (dle bodu 5),
– návrh na odměnu pro členy výboru ve formě bezplatného odběru časopisu KČT “TURISTA“ (dle bodu 8).
Valná hromada bere na vědomí:
– diskusní návrh, týkající se lyžařského zájezdu; byla navržena lokalita Hostýnských vrchů,
– zprávu mandátové komise,
– zprávu o činnosti odboru v roce 2010.

10. Závěr jednání – zhodnocení průběhu a ukončení jednání valné hromady provedl Doc. Ing. Elbel Tomáš.
Závěrem ocenil činnost předsedy oddílu p. Jiřího Strakoše a s díky za jeho činnost mu předal nástěnný kalendář s fotografiemi, připomínajícími mu mnohé úspěšné a krásné dny uplynulého roku.

11. Pohoštění – po ukončení jednání valné hromady se tradičně podávala znamenitá tlačenka a dobré pivo.