Byl jsem požádán o sepsání příspěvku k proběhlému Turistickému večírku pro zhodnocení ze dvou pohledů. A to jako člena klubu Turistů a blízkého kapely Cactus.

Foto z večírku si můžete prohlédnout zde:

Je třeba uvést, že to bylo pro obě strany poprvé, co spolu realizovali tuto akci. Kapela proto byla v očekávání toho, jak se zalíbí a Turisté také zvědaví jak jim to bude hrát.
Po seznámení kapely se zástupci pořadatelů u místního turistického bodu s názvem bar, proběhl nácvik ovládnutí počáteční nervozity za pomocí pár panáčků.
Což dobře zafungovalo a akce se mohla rozjet k veselosti všech účastníků.
Kapela se chopila nástrojů a jala se zahrát první sérii k tanci. Hned po pár taktech se kupodivu změnili trasy a odpočívadla místních turistů a hlavním cílem se stal parket.
Když se parket zaplnil a nastalo bujaré skotačení, kteréžto jsem i já hojně podporoval, bylo jasné, že vše dobře dopadne a ráno nás budou bolet nohy i hlavy.
Skotačilo se popíjelo až do ranních hodin. Po skončení akce a zhodnocení jejího průběhu a kvalit kapely, bylo domluveno uskutečnění následného ročníku ve stejném obsazení.
Pro Kapelu to znamenalo, že se líbila a tím se jim ulevilo, pro Turisty že se s kapelou trefili do černého.

Tomáš Bílý