valné hromady odboru KČT při TJ Sokol Hukvaldy, konané dne 27. 12. 2013.

1. Zahájení valné hromady, přivítání účastníků.
Valnou hromadu řídil ing. Laník Petr.

2. Volba mandátové komise: p. Kroča Antonín, Ing. Žáček Dalibor
Volba návrhové komise: Ing. Červenka Jaromír, p. Palík Aleš
Volba volební komise: p. Mlčoch Jiří, Ing. Foldyna Ladislav
Komise byly přijaty platným hlasováním.

3. Zpráva o činnosti za rok 2013přednesl p. Jiří Strakoš.
Zpráva byla přednesena současně s videozáznamem akcí uplynulého roku.

4. Zpráva revizní komise o výsledku revize hospodaření a činnosti za rok 2013přednesla p. Zdeňka Mlčochová.
V hospodaření a činnosti odboru nebyly zjištěny žádné závady. Příjem celkem činily 524.120,-Kč. Výdaje celkem činily 511.721,-Kč. Zůstatek na dílčím účtu (odbor KČT) je 12.399,-Kč.

5. Návrh rozpočtu na rok 2014přednesla p. Kovalová Pavla.
Na rok 2014 se navrhuje celkový příjem ve výši 389.000,- Kč a celkové výdaje ve výši 439.000,- Kč.

6. Plán činnosti pro nadcházející rok 2014přednesl p. Koval Drahoslav.

1. 1. 2014   Novoroční výstup na Kubánkov – 29. ročník (garant akce: výbor)
14. – 16. 2. 2014   Zimní lyžařský zájezd – Jeseníky – Karlov II (garant akce: P.Kuča)
22. 3. 2014   „Výstupy na kopce kolem naší obce“ 15. ročník (garant akce: výbor)
26. 4. 2014   „Společenský večírek“ – 13. ročník (garant akce: výbor)
10. 5. 2014   „Po zarostlém chodníčku“ – 33. ročník pochodu (garant akce: výbor)
31. 5. 2014   Zájezd pro rodiče s dětmi – Osoblaha (garant akce: J.Červenka)
14. – 21. 6. 2014   Cyklistický zájezd – Litva (garant akce: D. Koval, P.Kuča)
28. 6. 2014   Prazdninový turistický zájezd – Rožnovské kotáry (garant akce: T. Elbel)
16. – 23. 8. 2014   Hlavní pěší zájezd (Polské Bieszczady) (garant: J. Strakoš, P. Sobotík )
12. – 14. 9. 2014  Zakončení cyklistické sezóny – „Česká Kanada III“ (garant akce: D. Koval)
11. – 12. 10. 2014   Zakončení sezóny pěší turistiky – Malá Fatra (garant akce: T. Elbel)
18. 10. 2014   Po zarostlém chodníčku – „Spadaným listím“ (garant akce: výbor)
6. 12. 2014   Noční výstup na Palkovické hůrky (garant akce: výbor)
prosinec 2014   Valná hromada

7. Diskuse a rozloučení se členy výboru.
• Za vynikající dlouholetou činnost ve výboru OKČT proběhlo poděkování bývalým členům výboru. Ing. Elbel Tomáš,
p. Sobotík Petr a p. Bůžek Arnošt budou i nadále aktivními členy klubu.
• V diskusi padly návrhy na odměny členům odboru, kteří dlouhodobě pracují na propagaci a zajišťování jednotlivých akcí klubu (viz bod. 8).
• Návrh na vytvoření fotoknihy činnosti odboru turistiky od jeho založení. Knihu by si mohl každý zakoupit.

8. Návrh na odměny pro členy odboru KČT.
• Bezplatný odběr časopisu KČT “TURISTA“ pro všechny členy nového výboru odboru KČT i pro odstupující členy výboru
(T. Elbel, P. Sobotík, A. Bůžek).
• Dva zájezdy zdarma: Pavla Kovalová.
• Jeden zájezd zdarma: Jiří Strakoš, Jaromír Červenka, Drahoslav Koval, Radka Pěluchová.

8. Zpráva mandátové komise.
Na valné hromadě bylo přítomno 50 členů odboru KČT.

9. Návrh a volba členů výboru a revizní komise odboru KČT pro období 2014 – 2015.
Výbor: Jiří Strakoš, Jaromír Červenka, Petr Kuča, Antonín Kroča, Jiří Mlčoch, Ladislav Foldyna, Pavla Kovalová, Drahoslav Koval, Petr Axmann, Tomáš Bílý, Radka Pěluchová, Kateřina Štolfová, Martin Raška
Revizní komise: Ing. Laník Petr, Zdeňka Mlčochová, Marie Strakošová
Delegát do výboru TJ Sokol Hukvaldy: Jiří Strakoš, Kovalová Pavla

11. Přijetí usnesení.
Valná hromada schvaluje:
– zprávu o činnosti odboru v roce 2013,
– zprávu o hospodaření odboru KČT při TJ Sokol Hukvaldy za rok 2013 (dle bodu 4.),
– návrh rozpočtu odboru KČT při TJ Sokol Hukvaldy na rok 2014 (dle bodu 5.),
– plán činnosti odboru KČT při TJ Sokol Hukvaldy na rok 2014 (dle bodu 6.),
– návrh na odměny pro členy odboru KČT při TJ Sokol Hukvaldy na rok 2014 (dle bodu 8.),
– volbu členů výboru a revizní komise odboru KČT a delegátů do výboru TJ Sokol Hukvaldy (dle bodu 9.).

Valná hromada bere na vědomí:
– zprávu mandátové komise,

Valná hromada ukládá:
– výbor projedná diskusní návrh, týkající se vytvoření fotoknihy o činnosti odboru KČT.
Usnesení bylo přijato platným hlasováním.

12. Závěr jednání – zhodnocení průběhu a ukončení jednání valné hromady provedl p. J. Strakoš a Ing. P. Laník.

13. Pohoštění – po ukončení jednání valné hromady se tradičně podávala znamenitá tlačenka a dobré pivo.

Jednání valné hromady zapsal: Jaromír Červenka

{joomplucat:96 limit=9|columns=3|ordering=random}